Lijekovi

Ezotera 20 mg/10 mg tablete

Naziv lijeka Ezotera 20 mg/10 mg tablete
Broj odobrenja HR-H-977343942
Djelatna tvar rosuvastatinkalcij
ezetimib
Sastav jedna tableta sadrži 20 mg rosuvastatina u obliku rosuvastatinkalcija i 10 mg ezetimiba
Farmaceutski oblik tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 28 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-977343942-01]
Proizvođač Jadran Galenski laboratorij d.d., Rijeka, Hrvatska
Adamed Pharma S.A., Pabianice, Poljska
Nositelj odobrenja Jadran Galenski laboratorij d.d., Svilno 20, Rijeka, Hrvatska
Datum rješenja 21.11.2018.
Rok rješenja 21.11.2023.
Klasa UP/I-530-09/18-01/67
Urbroj 381-12-01/30-18-07
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK C10BA06
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Povratak