Lijekovi

Fluconax 100 mg kapsule

Naziv lijeka Fluconax 100 mg kapsule
Broj odobrenja HR-H-670789923
Djelatna tvar flukonazol
Sastav 1 kapsula sadržava 100 mg flukonazola
Farmaceutski oblik kapsula, tvrda
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 7 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-670789923-01]
Proizvođač Jadran Galenski laboratorij d.d., Rijeka, Hrvatska
Krka d.d., Novo mesto, Novo Mesto, Slovenija
Nositelj odobrenja Jadran Galenski laboratorij d.d., Svilno 20, Rijeka, Hrvatska
Datum rješenja 10.10.2017.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/16-02/150
Urbroj 381-12-01/70-17-05
Način izdavanja na recept
Način propisivanja neponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK J02AC01
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak