Lijekovi

Folacin 5 mg tablete

Naziv lijeka Folacin 5 mg tablete
Broj odobrenja HR-H-342719655
Djelatna tvar folatna kiselina hidrat
Sastav 1 tableta sadrži 5 mg folatne kiseline u obliku hidrata
Farmaceutski oblik tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-342719655-01]
Proizvođač Jadran Galenski laboratorij d.d., Rijeka, Hrvatska
Nositelj odobrenja Jadran Galenski laboratorij d.d., Svilno 20, Rijeka, Hrvatska
Datum rješenja 18.03.2020.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/18-02/02
Urbroj 381-12-01/70-20-09
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK B03BB01
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak