Lijekovi

Forxiga

Lijek je odobrila Europska komisija centraliziranim postupkom za sve države članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA).

Naziv lijeka Forxiga
Djelatna tvar dapagliflozin propandiolhidrat
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK A10BK01
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka, označivanje i uputa o lijeku preuzmi
Poveznica na informacije o lijeku Europske agencije za lijekove (EMA) preuzmi
Poveznica na odluke Europske komisije (EK) preuzmi

Pisma zdravstvenim radnicima

Naziv Datum Download
Pismo zdravstvenim radnicima o ukidanju indikacije za primjenu lijeka Forxiga 5 mg (dapagliflozin) u liječenju šećerne bolesti tipa 1 29.10.2021. AstraZeneca AB
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od Fournierove gangrene kod primjene lijekova koji sadrže inhibitore SGLT2 22.01.2019. AstraZeneca d.o.o., Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima s ažuriranim informacijama o riziku od dijabetičke ketoacidoze tijekom liječenja inhibitorima SGLT2 (Invokana*, Vokanamet*, Forxiga, Xigduo, Jardiance, Synjardy*) 14.03.2016. AstraZeneca AB, Boehringer Ingelheim International GmbH i Janssen Cilag International N.V.
Povratak