Lijekovi

Fungilac 50 mg/ml ljekoviti lak za nokte

Naziv lijeka Fungilac 50 mg/ml ljekoviti lak za nokte
Broj odobrenja HR-H-504891794
Djelatna tvar amorolfinklorid
Sastav 1 ml ljekovitog laka za nokte sadrži 50 mg amorolfina u obliku amorolfinklorida
Farmaceutski oblik ljekoviti lak za nokte
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 1 bočica s 2,5 ml laka i 10 špatula, u kutiji  [HR-H-504891794-01]
Proizvođač Jadran Galenski laboratorij d.d., Rijeka, Hrvatska
Farmaclair, Herouville Saint-Clair, Francuska
Stradis, Reims, Francuska
Nositelj odobrenja Jadran Galenski laboratorij d.d., Svilno 20, Rijeka, Hrvatska
Datum rješenja 28.04.2020.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/17-02/823
Urbroj 381-12-01/70-20-15
Način izdavanja na recept
Način propisivanja neponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK D01AE16
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak