Lijekovi

Gardasil 9, cjepivo protiv humanog papilomavirusa (rekombinantno, adsorbirano)

Lijek je odobrila Europska komisija centraliziranim postupkom za sve države članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA).

Naziv lijeka Gardasil 9, cjepivo protiv humanog papilomavirusa (rekombinantno, adsorbirano)
Djelatna tvar L1 protein humanog papilomavirusa tip 6
L1 protein humanog papilomavirusa tip 11
L1 protein humanog papilomavirusa tip 16
L1 protein humanog papilomavirusa tip 18
L1 protein humanog papilomavirusa tip 31
L1 protein humanog papilomavirusa tip 33
L1 protein humanog papilomavirusa tip 45
L1 protein humanog papilomavirusa tip 52
L1 protein humanog papilomavirusa tip 58
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK J07BM03
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka, označivanje i uputa o lijeku preuzmi
Poveznica na informacije o lijeku Europske agencije za lijekove (EMA) preuzmi
Poveznica na odluke Europske komisije (EK) preuzmi
Povratak