Lijekovi

Gluformin 850 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Gluformin 850 mg filmom obložene tablete
Raniji naziv Metformin Pliva 850 mg tablete
Broj odobrenja HR-H-802195557
Djelatna tvar metforminklorid
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 850 mg metforminklorida, što odgovara 662.9 mg metformina
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-802195557-01]
60 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-802195557-02]
80 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-802195557-03]
100 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-802195557-04]
120 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-802195557-05]
Proizvođač Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb, Hrvatska
Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Debrecen, Mađarska
Nositelj odobrenja Pliva Hrvatska d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 22.01.2016.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/15-02/42
Urbroj 381-12-01/30-16-06
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK A10BA02
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak