Lijekovi

Gopten 2 mg kapsule

Naziv lijeka Gopten 2 mg kapsule
Broj odobrenja HR-H-960018093
Djelatna tvar trandolapril
Sastav jedna kapsula sadrži 2,0 mg trandolaprila
Farmaceutski oblik kapsula, tvrda
Proizvođač Mylan Hungary Kft, Komárom, Mađarska
Nositelj odobrenja Viatris Hrvatska d.o.o., Koranska 2, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 15.01.2016.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/14-02/305
Urbroj 381-12-01/30-16-17
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK C09AA10
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

Pakiranja

Povratak