Lijekovi

Gopten 4 mg kapsule

Naziv lijeka Gopten 4 mg kapsule
Broj odobrenja HR-H-201573480
Djelatna tvar trandolapril
Sastav jedna kapsula sadrži 4,0 mg trandolaprila
Farmaceutski oblik kapsula, tvrda
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 28 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-201573480-01]
56 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-201573480-02]
98 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-201573480-03]
Proizvođač Mylan Hungary Kft, Komárom, Mađarska
Nositelj odobrenja Viatris Hrvatska d.o.o., Koranska 2, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 15.01.2016.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/14-02/306
Urbroj 381-12-01/30-16-16
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK C09AA10
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak