Lijekovi

Imensa 1000 mg tablete

Naziv lijeka Imensa 1000 mg tablete
Broj odobrenja HR-H-149113055
Djelatna tvar paracetamol
Sastav jedna tableta sadrži 1000 mg paracetamola
Farmaceutski oblik tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 8 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-149113055-01]
10 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-149113055-02]
Proizvođač Aurex B.V., Baarn, Nizozemska
Nositelj odobrenja Viatris Limited, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin, Irska
Datum rješenja 25.01.2024.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/23-02/146
Urbroj 381-12-01/70-24-02
Način izdavanja bez recepta
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu dopušteno
ATK N02BE01
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Sažetak plana upravljanja rizikom preuzmi
Povratak