Lijekovi

Leponex 100 mg tablete

Naziv lijeka Leponex 100 mg tablete
Broj odobrenja HR-H-154629710
Djelatna tvar klozapin
Sastav svaka tableta sadrži 100 mg klozapina
Farmaceutski oblik tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 50 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-154629710-01]
Proizvođač Mylan Hungary Kft, Komárom, Mađarska
McDermott Laboratories Limited, t/a Gerard Laboratories, Dublin 13, Irska
Madaus GmbH, Troisdorf, Njemačka
Nositelj odobrenja Viatris Hrvatska d.o.o., Koranska 2, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 02.09.2016.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/14-02/262
Urbroj 381-12-01/70-16-16
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK N05AH02
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak