Lijekovi

Lindynette 0,075 mg/0,02 mg obložene tablete

Naziv lijeka Lindynette 0,075 mg/0,02 mg obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-588819058
Djelatna tvar gestoden, etinilestradiol
Sastav jedna obložena tableta sadrži 75 µg gestodena i 20 µg etinilestradiola
Farmaceutski oblik obložena tableta
Proizvođač Gedeon Richter Plc., Budimpešta, Mađarska
Nositelj odobrenja Gedeon Richter Plc., Gyömrői út 19-21, Budimpešta, Mađarska
Datum rješenja 17.08.2020.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/18-02/08
Urbroj 381-12-01/38-20-03
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK G03AA10
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)

Pakiranja

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Gestoden/Etinilestradiol

0,075 mg/0,02 mg

obložena tableta

Povratak