Lijekovi

MabThera

Lijek je odobrila Europska komisija centraliziranim postupkom za sve države članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA).

Naziv lijeka MabThera
Djelatna tvar rituksimab
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK L01XC02
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka, označivanje i uputa o lijeku preuzmi
Poveznica na informacije o lijeku Europske agencije za lijekove (EMA) preuzmi
Poveznica na odluke Europske komisije (EK) preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Vodič o izgledu, čuvanju, rukovanju i primjeni, verzija 2
Kartica usporedbe supkutane i intravenske primjene, verzija 2
Knjižica za zdravstvene radnike, verzija 6
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Priručnik za bolesnike, verzija 5
Kartica za bolesnike
Povratak