Lijekovi

Memantin PharmaS 10 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Memantin PharmaS 10 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-840901064
Djelatna tvar memantinklorid
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 10 mg memantinklorida
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 28 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-840901064-01]
56 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-840901064-02]
Proizvođač PharmaS d.o.o., Zagreb, Hrvatska
Nositelj odobrenja PharmaS d.o.o., Radnička cesta 47, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 13.11.2019.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/19-02/65
Urbroj 381-12-01/38-19-08
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK N06DX01
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak