Lijekovi

Midazolam Kalceks 5 mg/ml otopina za injekciju/infuziju

Naziv lijeka Midazolam Kalceks 5 mg/ml otopina za injekciju/infuziju
Broj odobrenja HR-H-123281348
Djelatna tvar midazolamklorid
Sastav 1 ml otopine sadrži 5 mg midazolama (u obliku midazolamklorida)
Farmaceutski oblik otopina za injekciju/infuziju
Proizvođač AS Kalceks, Riga, Latvija
Nositelj odobrenja AS Kalceks, Krustpils iela 71E, Riga, Latvija
Datum rješenja 14.03.2023.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/22-02/148
Urbroj 381-12-01/70-23-06
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK N05CD08
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi

Pakiranja

Povratak