Lijekovi

Montelux 10 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Montelux 10 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-872052096
Djelatna tvar montelukastnatrij
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 10 mg montelukasta u obliku montelukastnatrija
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 28 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-872052096-01]
Proizvođač Jadran Galenski laboratorij d.d., Rijeka, Hrvatska
Genepharm S.A., Pallini Attiki, Grčka
Nositelj odobrenja Jadran Galenski laboratorij d.d., Svilno 20, Rijeka, Hrvatska
Datum rješenja 06.06.2018.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/17-02/322
Urbroj 381-12-01/70-18-03
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK R03DC03
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak