Lijekovi

Mupiron 20 mg/g mast

Naziv lijeka Mupiron 20 mg/g mast
Broj odobrenja HR-H-200819991
Djelatna tvar mupirocin
Sastav 1 g masti sadržava 20 mg mupirocina
Farmaceutski oblik mast
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 15 g masti u tubi, u kutiji  [HR-H-200819991-01]
Proizvođač Jadran Galenski laboratorij d.d., Rijeka, Hrvatska
Nositelj odobrenja Jadran Galenski laboratorij d.d., Svilno 20, Rijeka, Hrvatska
Datum rješenja 29.07.2015.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/14-02/385
Urbroj 381-12-01/70-15-07
Način izdavanja na recept
Način propisivanja neponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK D06AX09
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak