Lijekovi

Niksol 8 mg tvrde kapsule

Naziv lijeka Niksol 8 mg tvrde kapsule
Broj odobrenja HR-H-883441862
Djelatna tvar silodozin
Sastav jedna tvrda kapsula sadrži 8 mg silodozina
Farmaceutski oblik kapsula, tvrda
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 30 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-883441862-01]
Proizvođač Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A., Larisa, Grčka
Nositelj odobrenja Alpha-Medical d.o.o., Dragutina Golika 36, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 18.05.2020.
Rok rješenja 18.05.2025.
Klasa UP/I-530-09/19-01/10
Urbroj 381-12-01/38-20-05
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK G04CA04
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Sažetak plana upravljanja rizikom preuzmi
Povratak