Lijekovi

Nixar 20 mg tablete

Naziv lijeka Nixar 20 mg tablete
Broj odobrenja HR-H-535007756
Djelatna tvar bilastin
Sastav jedna tableta sadrži 20 mg bilastina
Farmaceutski oblik tableta
Proizvođač Faes Farma S.A., Leioa (Vizcaya), Španjolska
A. Menarini Manufacturing Logistics And Services S.r.l., L'Aquila, Italija
Menarini-Von Heyden GmbH, Dresden, Njemačka
Nositelj odobrenja Menarini International Operations Luxembourg S.A., 1, Avenue de la Gare, Luksemburg, Luksemburg
Datum rješenja 12.01.2018.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/16-02/515
Urbroj 381-12-01/30-18-04
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK R06AX29
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Sažetak plana upravljanja rizikom preuzmi

Pakiranja

Povratak