Lijekovi

Nixar 20 mg tablete

Naziv lijeka Nixar 20 mg tablete
Broj odobrenja HR-H-535007756
Djelatna tvar bilastin
Sastav jedna tableta sadrži 20 mg bilastina
Farmaceutski oblik tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 10 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-535007756-01]
20 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-535007756-02]
Proizvođač Faes Farma S.A., Leioa (Vizcaya), Španjolska
A. Menarini Manufacturing Logistics And Services S.r.l., L'Aquila, Italija
Menarini-Von Heyden GmbH, Dresden, Njemačka
Nositelj odobrenja Menarini International Operations Luxembourg S.A., 1, Avenue de la Gare, Luksemburg, Luksemburg
Datum rješenja 12.01.2018.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/16-02/515
Urbroj 381-12-01/30-18-04
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK R06AX29
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Sažetak plana upravljanja rizikom preuzmi
Povratak