Lijekovi

Physiotens 0,4 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Physiotens 0,4 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-577589830
Djelatna tvar moksonidin
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 0,4 mg moksonidina
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 28 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-577589830-01]
30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-577589830-02]
60 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-577589830-03]
90 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-577589830-04]
Proizvođač Mylan Laboratories SAS, Châtillon-sur-Chalaronne, Francuska
Nositelj odobrenja Mylan Hrvatska d.o.o., Koranska 2, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 31.07.2017.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/15-02/275
Urbroj 381-12-01/30-17-07
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK C02AC05
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak