Lijekovi

Rosacol 5 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Rosacol 5 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-693317326
Djelatna tvar rosuvastatinkalcij
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 5 mg rosuvastatina (u obliku rosuvastatinkalcija)
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 14 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-693317326-01]
15 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-693317326-02]
28 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-693317326-03]
30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-693317326-04]
56 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-693317326-05]
60 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-693317326-06]
84 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-693317326-07]
90 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-693317326-08]
98 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-693317326-09]
28 tableta u bočici, u kutiji  [HR-H-693317326-10]
30 tableta u bočici, u kutiji  [HR-H-693317326-11]
56 tableta u bočici, u kutiji  [HR-H-693317326-12]
60 tableta u bočici, u kutiji  [HR-H-693317326-13]
84 tableta u bočici, u kutiji  [HR-H-693317326-14]
90 tableta u bočici, u kutiji  [HR-H-693317326-15]
Proizvođač Generics [UK] Limited, Hertfordshire, Ujedinjeno Kraljevstvo;
McDermott Laboratories Limited, t/a Gerard Laboratories, Dublin 13, Irska
Nositelj odobrenja Mylan S.A.S., 117 Allee des Parcs, Saint Priest, Francuska
Datum rješenja 30.11.2018.
Rok rješenja 30.11.2023.
Klasa UP/I-530-09/18-01/78
Urbroj 381-12-01/70-18-07
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK C10AA07
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Povratak