Lijekovi

Rupurut 500 mg tablete za žvakanje

Naziv lijeka Rupurut 500 mg tablete za žvakanje
Broj odobrenja HR-H-535102960
Djelatna tvar hidrotalcit
Sastav svaka tableta za žvakanje sadrži 500 mg hidrotalcita
Farmaceutski oblik tableta za žvakanje
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 20 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-535102960-01]
Proizvođač Bayer Bitterfeld GmbH, Bitterfeld-Wolfen, Njemačka
Nositelj odobrenja Bayer d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb
Datum rješenja 07.09.2016.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/15-02/331
Urbroj 381-12-01/38-16-08
Način izdavanja bez recepta
Mjesto izdavanja u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima
Način oglašavanja prema stanovništvu dopušteno
ATK A02AD04
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak