Lijekovi

Rytmonorm 300 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Rytmonorm 300 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-361093310
Djelatna tvar propafenonklorid
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 300 mg propafenonklorida
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 50 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-361093310-01]
Proizvođač Mylan Hungary Kft, Komárom, Mađarska
Nositelj odobrenja Viatris Hrvatska d.o.o., Koranska 2, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 27.01.2020.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/16-02/540
Urbroj 381-12-01/70-20-03
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK C01BC03
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak