Lijekovi

Rytmonorm 300 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Rytmonorm 300 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-361093310
Djelatna tvar propafenonklorid
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 300 mg propafenonklorida
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Proizvođač Mylan Hungary Kft, Komárom, Mađarska
Nositelj odobrenja Viatris Hrvatska d.o.o., Koranska 2, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 27.01.2020.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/16-02/540
Urbroj 381-12-01/70-20-03
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK C01BC03
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

Pakiranja

Povratak