Lijekovi

Simponi

Lijek je odobrila Europska komisija centraliziranim postupkom za sve države članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA).

Naziv lijeka Simponi
Djelatna tvar golimumab
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept (otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki)
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK L04AB06
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka, označivanje i uputa o lijeku preuzmi
Poveznica na informacije o lijeku Europske agencije za lijekove (EMA) preuzmi
Poveznica na odluke Europske komisije (EK) preuzmi
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Kartica s podsjetnikom za bolesnika
Povratak