Lijekovi

Softine 0,03 mg/3 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Softine 0,03 mg/3 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-925314811
Djelatna tvar ethinylestradiolum, drospirenonum
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Jačina 0,03 mg + 3 mg
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 21 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-925314811-01]
Proizvođač Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb, Hrvatska
Nositelj odobrenja Alvogen Pharma Trading Europe EOOD, 86A Bulgaria blvd., Sofija, Bugarska
Datum rješenja 02.05.2019.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/17-02/399
Urbroj 381-12-01/30-19-23
Sastav jedna tableta sadrži 0,03 mg etinilestradiola i 3 mg drospirenona
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK G03AA12
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Lista Provjere liječnici
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Važne informacije za korisnicu
Povratak