Lijekovi

Soliris

Lijek je odobrila Europska komisija centraliziranim postupkom za sve države članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA).

Naziv lijeka Soliris
Djelatna tvar ekulizumab
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK L04AA25
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka, označivanje i uputa o lijeku preuzmi
Poveznica na informacije o lijeku Europske agencije za lijekove (EMA) preuzmi
Poveznica na odluke Europske komisije (EK) preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
aHUS Vodič za propisivace, verzija 5
gMG Vodič za propisivače, verzija 4
NMSOD Vodič za propisivače, verzija 1
PNH Vodič za propisivače, verzija 5
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
aHUS Brošura za roditelje, verzija 3
aHUS Brošura za bolesnike roditelje, verzija 5
gMG Brošura za bolesnike, verzija 4
NMOSD Brošura za bolesnike, verzija 1
PNH Brošura za bolesnike roditelje, verzija 5
PNH Brošura za roditelje, verzija 3
Kartica sa sigurnosnim informacijama za bolesnika, verzija 4
Povratak