Lijekovi

Synordia 40 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Synordia 40 mg filmom obložene tablete
Raniji naziv Atorvastatin Genera 40 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-766974552
Djelatna tvar atorvastatinkalcij
Sastav svaka filmom obložena tableta sadrži 40 mg atorvastatina u obliku atorvastatinkalcija
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-766974552-01]
Proizvođač Pharmathen International S.A., Rodopi, Grčka
Nositelj odobrenja Viatris Hrvatska d.o.o., Koranska 2, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 02.11.2017.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/15-02/397
Urbroj 381-12-01/70-17-09
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK C10AA05
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Atorvastatin

40 mg

filmom obložena tableta

Povratak