Lijekovi

Tarka 240 mg/4 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem

Naziv lijeka Tarka 240 mg/4 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem
Broj odobrenja HR-H-738517235
Djelatna tvar verapamilklorid
trandolapril
Sastav svaka tableta s prilagođenim oslobađanjem sadrži 240 mg verapamilklorida i 4 mg trandolaprila
Farmaceutski oblik tableta s prilagođenim oslobađanjem
Proizvođač Mylan Hungary Kft, Komárom, Mađarska
Nositelj odobrenja Viatris Hrvatska d.o.o., Koranska 2, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 27.11.2017.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/16-02/356
Urbroj 381-12-01/30-17-02
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK C08DA51
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

Pakiranja

Povratak