Lijekovi

Tenofovirdizoproksil Pliva 245 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Tenofovirdizoproksil Pliva 245 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-373118482
Djelatna tvar tenofovirdizoproksilfumarat
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 245 mg tenofovirdizoproksila (u obliku fumarata)
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-373118482-01]
90 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-373118482-02]
30 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-373118482-03]
90 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-373118482-04]
30 tableta u bočici, u kutiji  [HR-H-373118482-05]
30 tableta u bočici u kutiji, 3 pakiranja u kutiji  [HR-H-373118482-06]
Proizvođač Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Debrecen, Mađarska
Pharmachemie B.V., Haarlem, Nizozemska
Merckle GmbH, Ulm, Njemačka
Teva Pharma B.V., Haarlem, Nizozemska
Teva Operations Poland Sp. z o.o., Krakow, Poljska
Nositelj odobrenja Pliva Hrvatska d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 25.09.2019.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/17-02/387
Urbroj 381-12-01/30-19-06
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK J05AF07
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Vodič za zdravstvene radnike za liječenje HIV 1 infekcije u djece, verzija 4
Vodič za zdravstvene radnike za liječenje kroničnog hepatitisa u djece, verzija 5
Povratak