Lijekovi

Tricor 160 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Tricor 160 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-782085853
Djelatna tvar fenofibrat
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 160 mg fenofibrata
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-782085853-01]
Proizvođač Delpharm L’Aigle, L’Aigle, Francuska
Astrea Fontaine, Fontaine-lès-Dijon, Francuska
Nositelj odobrenja Viatris Hrvatska d.o.o., Koranska 2, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 10.10.2019.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/16-02/569
Urbroj 381-12-01/70-19-03
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK C10AB05
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Fenofibrat

160 mg

filmom obložena tableta; kapsula, tvrda

Povratak