Lijekovi

Ultomiris

Lijek je odobrila Europska komisija centraliziranim postupkom za sve države članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA).

Naziv lijeka Ultomiris
Djelatna tvar ravulizumab
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK L04AA43
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka, označivanje i uputa o lijeku preuzmi
Poveznica na informacije o lijeku Europske agencije za lijekove (EMA) preuzmi
Poveznica na odluke Europske komisije (EK) preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Vodič za liječnika PNH i aHUS, verzija 2
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Vodič za bolesnike PNH i aHUS, verzija 2
Vodič za roditelje PNH i aHUS, verzija 2
Kartica za bolesnika, verzija 2
Pedijatrijska kartica PNH i aHUS, verzija 2
Povratak