Lijekovi

Xapla 50 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Xapla 50 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-342034866
Djelatna tvar eplerenon
Sastav jedna tableta sadrži 50 mg eplerenona
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-342034866-01]
Proizvođač Adamed Pharma S.A., Czosnow, Poljska
Nositelj odobrenja Alpha-Medical d.o.o., Dragutina Golika 36, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 28.05.2020.
Rok rješenja 28.05.2025.
Klasa UP/I-530-09/18-01/104
Urbroj 381-12-01/38-20-07
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK C03DA04
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Sažetak plana upravljanja rizikom preuzmi

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Eplerenon

50 mg

filmom obložena tableta

Povratak