Lijekovi

Etorikoksib Cipla 60 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Etorikoksib Cipla 60 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-102273835
Djelatna tvar etorikoksib
Sastav svaka filmom obložena tableta sadrži 60 mg etorikoksiba
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Proizvođač S&D Pharma CZ, spol. s r.o, Pchery (Pharmos a.s. facility), Češka
Cipla Europe NV, Antwerpen, Belgija
Nositelj odobrenja Cipla Europe NV, De Keyserlei 58-60, Box-19, Antwerpen, Belgija
Datum rješenja 21.06.2022.
Rok rješenja neograničen
Datum ukidanja rješenja 04.06.2024.*
Klasa UP/I-530-09/22-02/58
Urbroj 381-12-01/70-22-04
Način izdavanja na recept
Način propisivanja neponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK M01AH05
Lijek je stavljen u promet u RH Ne
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi

*Napomena

Rješenje je ukinuto temeljem zahtjeva Nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Sukladno članku 113. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13.) u Republici Hrvatskoj može biti u prometu samo onaj lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet koje je dala Agencija za lijekove i medicinske proizvode ili Europska komisija te lijek koji ima odobrenje za paralelni uvoz ili odobrenje za paralelni promet. Iznimno od ove odredbe, serija lijeka može biti u prometu najdulje 18 mjeseci nakon isteka ili ukidanja odobrenja za stavljanje u promet, ako joj prije ne istekne rok valjanosti.

Pakiranja

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Etorikoksib

60 mg

filmom obložena tableta

Povratak