Lijekovi

Abirateron Sandoz 250 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Abirateron Sandoz 250 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-359653549
Djelatna tvar abirateronacetat
Sastav svaka filmom obložena tableta sadrži 250 mg abirateronacetata
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Proizvođač Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovenija
Remedica Ltd., Limassol, Cipar
Nositelj odobrenja Sandoz d.o.o., Maksimirska 120, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 01.07.2021.
Rok rješenja 01.07.2026.
Klasa UP/I-530-09/19-01/271
Urbroj 381-12-01/154-21-04
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK L02BX03
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi

Pakiranja

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Abirateron

250 mg

filmom obložena tableta; tableta

Povratak