Lijekovi

Kako prijaviti sumnju na nuspojavu lijeka

Prijava sumnje na nuspojavu lijeka

Što je to nuspojava?

Nuspojava je svaka štetna i neželjena reakcija na lijek. To uključuje nuspojave koje nastaju uz primjenu lijeka unutar odobrenih uvjeta, nuspojave koje nastaju uz primjenu lijeka izvan odobrenih uvjeta (uključujući predoziranje, primjenu izvan odobrene indikacije ("off-label"), pogrešnu primjenu, zloporabu i medikacijske pogreške) te nuspojave koje nastaju zbog profesionalne izloženosti.

Zašto prijaviti nuspojavu HALMED-u?

HALMED je hrvatska državna agencija za lijekove i medicinske proizvode čiji je cilj zaštititi javno zdravlje na način da pučanstvu Republike Hrvatske osigurava sigurne, djelotvorne i kvalitetne lijekove i medicinske proizvode. Kako bi se hrvatskim pacijentima osigurali sigurni lijekovi, HALMED prati nuspojave lijekova, a jedan od načina praćenja nuspojava jest i prikupljanje i razmatranje prijavljenih nuspojava i od strane samih pacijenata uz redovite prijave od zdravstvenih radnika i proizvođača lijekova. Sve prijavljene nuspojave postaju dio dokumentacije o sigurnoj primjeni lijeka na temelju koje se daju preporuke za najučinkovitije i najsigurnije uzimanje lijekova (doziranje, upozorenja, kontraindikacije). Navedene preporuke upisuju se u Uputu o lijeku koja je priložena uz svako pakiranje lijeka, a koju također možete pronaći na našoj Internetskoj stranici.

Ako ste zabrinuti da je neki simptom koji se javio kod Vas možda nuspojava lijeka poduzmite sljedeće:

  1. Ponovno pročitajte Uputu o lijeku. U uputi ćete naći očekivane nuspojave lijeka i savjet što učiniti u slučaju ako se nuspojava pojavi.
  2. Razgovarajte o sumnji na nuspojavu sa svojim liječnikom ili ljekarnikom koji će Vam dati medicinski stručni savjet i reći Vam što dalje poduzeti (na primjer: prekinuti s liječenjem, smanjiti dozu ili nastaviti terapiju itd.)
  3. Vaše tegobe možete prijaviti putem On-line aplikacije za prijavu nuspojava ili putem Obrasca za prijavu nuspojave za pacijente/korisnike lijeka izravno HALMED-u. HALMED će prijavu obraditi i uklopiti u dokumentaciju o sigurnosti primjene lijeka te upisati u bazu nuspojava lijekova. Vaša informacija može pomoći da se promijeni način primjene lijeka kako bi se izbjegla ili smanjila pojavnost nuspojava. Možete prijaviti nuspojavu koja se dogodila Vama, Vašem djetetu ili osobama o kojima skrbite. Upute kako ispuniti obrazac nalaze se na poleđini obrasca kojeg možete otvoriti u word dokumentu ili u pdf formatu:

Obrazac možete ispuniti rukom ili računalom i poslati na adresu:
Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)
Ksaverska cesta 4
10 000 Zagreb,

ili telefaksom na broj: 01 48 84 110,

ili ga kao dodatak pošaljite e-mailom na adresu: nuspojave@halmed.hr

VAŽNO! HALMED ne može davati individualne medicinske savjete o terapiji, već se o svim savjetima vezanim uz individualnu terapiju trebate obratiti svom liječniku ili ljekarniku.

Na vrh stranice