O HALMED-u

Osnovne informacije

Predsjednik

 • prim. Stanko Belina, dr. med., spec.

Članovi

 • Danica Kramarić, dr. med.
 • mr. sc. Fedor Dorčić, dr. med., spec.
 • Davorka Herman Mahečić, dr. med.
 • mr. sc. Hrvoje Pezo, dr. dent. med., spec.

Predsjednika i članove Upravnog vijeća na razdoblje od četiri godine imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za zdravstvo.

Upravno vijeće upravlja Agencijom te

 • donosi Pravilnik o radu i druge opće akte Agencije,
 • donosi poslovni i financijski plan Agencije,
 • donosi godišnji obračun i poslovne izvještaje Agencije,
 • imenuje i razrješava ravnatelja Agencije,
 • donosi odluku o unutarnjem ustroju Agencije,
 • odlučuje i o drugim pitanjima utvrđenim Statutom Agencije.

Kontakt

uv.halmed@halmed.hr

Dokumenti

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Agencije

Dopuna Poslovnika o radu Upravnog vijeća Agencije

Izmjene i dopune Poslovnika o radu Upravnog vijeća Agencije

Dopuna Poslovnika o radu Upravnog vijeća Agencije

Pročišćeni tekst Poslovnika o radu Upravnog vijećaOrganigram

Download centar...