O HALMED-u

Rezultati natječaja

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 15. travnja 2024. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto stručnog savjetnika za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odsjeku za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda.Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja Behija Hudina, mag.biol.exp.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 18. ožujka 2024. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto administrativnog referenta za validaciju ulaznih dokumenata II stupnja u Odsjeku za validaciju zahtjeva u Odjelu za odobravanje lijekova. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja Mara Buinac.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 8. ožujka 2024. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za ocjenu nekliničke i kliničke dokumentacije lijeka u Odsjeku za ocjenu sigurnosti i djelotvornosti lijekova u Odjelu za odobravanje lijekova. Tijekom postupka selekcije donesena je Odluka o izboru dva izvršitelja za navedeno radno mjesto te su, temeljem ostvarenih rezultata, odabrani kandidati dr.sc. Hrvoje Rimac, mag.pharm., univ.spec.pharm. i Dario Matulja, mag.med.chem.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 2. veljače 2024. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za potrošnju i cijene lijekova u Odsjeku za potrošnju i cijene lijekova u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabran kandidat Lino Nikolić, mag.pharm.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 12. prosinca 2023. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odsjeku za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda. Tijekom postupka selekcije donesena je Odluka o izboru pet izvršitelja za navedeno radno mjesto te su, temeljem ostvarenih rezultata, odabrani kandidati Eleonora Lekić, univ.mag.pharm.inv., Mirela Šalov, mag.pharm., David Bernetić, univ.mag.pharm.inv., Lora Pavlinović, mag.pharm. i Ines Husajina, mag.pharm.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 24. siječnja 2024. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za odnose s javnošću i informiranje u Uredu za odnose s javnošću u Ravnateljstvu. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabran kandidat Ivan Čulinović, univ.mag.comm.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 12. prosinca 2023. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za dostupnost lijekova u Odsjeku za dostupnost lijekova u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja dr. sc. Mateja Mervić, mag. pharm.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 6. studenog 2023. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za upravljanje dokumentacijom u Odsjeku za pravne poslove i upravljanje dokumentacijom u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja Lena Dančuo, mag.philol.germ. et mag.inf.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 19. rujna 2023. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odsjeku za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda. Tijekom postupka selekcije donesena je Odluka o izboru tri izvršitelja za navedeno radno mjesto te su, temeljem ostvarenih rezultata, odabrani kandidati Dominik Dautović, mag.pharm., Zvjezdana Rehorović, mag.pharm. i Branimir Plavša, mag.pharm.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 19. rujna 2023. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za medicinske proizvode u Odsjeku za medicinske proizvode u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja Ana Marčec, mag. biotech. in med.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 3. srpnja 2023. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto referenta nabave II stupnja u Odsjeku za ekonomske i opće poslove u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja Vesnica Vukašinec.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 21. travnja 2023. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto višeg stručnog suradnika-specijalista za validaciju zahtjeva u Odsjeku za validaciju zahtjeva u Odjelu za odobravanje lijekova. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja Nikolina Zvone, mag.pharm.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 8. svibnja 2023. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto administrativnog referenta za validaciju ulaznih dokumenata II stupnja u Odsjeku za validaciju zahtjeva u Odjelu za odobravanje lijekova. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja Vanja Šušak.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 20. travnja 2023. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za dostupnost lijekova u Odsjeku za dostupnost lijekova u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja Stela Lilek, mag.ing.bioproc.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 27. ožujka 2023. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto administrativnog referenta za upravljanje dokumentacijom II stupnja u Odsjeku za pravne poslove i upravljanje dokumentacijom u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja Romina Brkić.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) donijela je Odluku o poništenju natječaja kojeg je objavila na portalu MojPosao.net 27. ožujka 2023. godine, za radno mjesto višeg stručnog suradnika za upravljanje dokumentacijom I stupnja u Odsjeku za pravne poslove i upravljanje dokumentacijom u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) donijela je Odluku o poništenju natječaja kojeg je objavila na portalu MojPosao.net 13. ožujka 2023. godine, za radno mjesto farmakovigilancijskog inspektora Odsjeku za inspekcijske poslove u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 7. veljače 2023. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto višeg stručnog suradnika-specijalista za ocjenu nekliničke i kliničke dokumentacije lijeka u Odsjeku za ocjenu sigurnosti i djelotvornosti lijekova u Odjelu za odobravanje lijekova. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja Nina Šoštarić, mag.pharm.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) donijela je Odluku o poništenju natječaja kojeg je objavila na portalu MojPosao.net 21. prosinca 2022. godine, za radno mjesto administrativnog referenta za upravljanje dokumentacijom i arhiviranje II stupnja u Odsjeku za upravljanje dokumentacijom i arhiviranje u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 30. studenog 2022. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto glavnog savjetnika za ocjenu dokumentacije o lijeku u Odsjeku za ocjenu kakvoće lijekova u Odjelu za odobravanje lijekova. Tijekom postupka selekcije donesena je Odluka o izboru dva izvršitelja za navedeno radno mjesto te su, temeljem ostvarenih rezultata, odabrane kandidatkinje dr.sc. Mirna Golemović, dipl.ing.biol. i mr.sc. Martina Jagar, mag.pharm.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 4. studenog 2022. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto višeg stručnog suradnika-specijalista za validaciju zahtjeva u Odsjeku za validaciju zahtjeva u Odjelu za odobravanje lijekova. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja Nikolina Bartolec, mag.pharm.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 28. listopada 2022. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto farmakovigilancijskog inspektora u Odsjeku za inspekcijske poslove u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja Ana Greiner, mr.pharm.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 28. listopada 2022. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto informatičkog referenta I stupnja u Odsjeku za informatičke poslove u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabran kandidat Haris Peštalić.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 15. studenog 2022. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto inspektora dobre proizvođačke prakse u Odsjeku za inspekcijske poslove u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabran kandidat Hrvoje Knežević, univ.mag.pharm.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) donijela je Odluku o poništenju natječaja kojeg je objavila na portalu MojPosao.net 21. prosinca 2022. godine, za radno mjesto višeg stručnog suradnika za upravljanje dokumentacijom i arhiviranje I stupnja u Odsjeku za upravljanje dokumentacijom i arhiviranje u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 5. listopada 2022. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto višeg stručnog suradnika-specijaliste u Odsjeku za fizičko-kemijska ispitivanja u Odjelu službenog laboratorija za provjeru lijekova - OMCL. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabran kandidat dr.sc. Niko Bačić, dipl.ing.kem.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 5. listopada 2022. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za ocjenu nekliničke i kliničke dokumentacije lijeka u Odsjeku za ocjenu sigurnosti i djelotvornosti lijekova u Odjelu za odobravanje lijekova. Nakon provedenog postupka selekcije, donesena je Odluka o izboru dva izvršitelja za navedeno radno mjesto te su, temeljem ostvarenih rezultata, odabrane kandidatkinje Franka Šušković, mag.biotech. in med. i Ivona Jukić, mag.pharm.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) donijela je Odluku o poništenju natječaja kojeg je objavila na portalu MojPosao.net 28. listopada 2022. godine, za radno mjesto stručnog suradnika za programska rješenja u Odsjeku za informatičke poslove u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 5. listopada 2022. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za znanstveni savjet u Uredu za znanstveni savjet u Odjelu za odobravanje lijekova. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja Marija Kristina Josipović, mag.pharm.inv.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 28. listopada 2022. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto višeg stručnog savjetnika-specijaliste II u Uredu za farmakopeju u Odjelu službenog laboratorija za provjeru lijekova - OMCL. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja Maja Osenički Švarc, mag.pharm., univ.mag.pharm.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 5. listopada 2022. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za biostatistiku u Uredu za znanstveni savjet u Odjelu za odobravanje lijekova. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja Paula Bošković, mag.math.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 25. svibnja 2022. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto višeg stručnog savjetnika-specijaliste I za ocjenu dokumentacije o kakvoći lijeka u Odsjeku za ocjenu kakvoće lijekova u Odjelu za odobravanje lijekova. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja dr.sc. Ivana Šagud, dipl.kem.ing.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 13. lipnja 2022. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za pravne poslove u Odsjeku za pravne i opće poslove u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja Morana Sirovatka, mag.iur.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 7. veljače 2022. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odsjeku za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja Daniela Ljubica, mag.pharm.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 7. veljače 2022. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto višeg stručnog suradnika-specijalista za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odsjeku za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja Maja Puklek, mag.pharm.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 24. studenog 2021. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto višeg stručnog suradnika za ocjenu nekliničke i kliničke dokumentacije lijeka u Odsjeku za ocjenu sigurnosti i djelotvornosti lijekova u Odjelu za odobravanje lijekova. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabran kandidat Tin Šandl, mag.pharm.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 11. listopada 2021. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za programska rješenja u Odsjeku za informatičke poslove u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabran kandidat Tihomir Đuksi, mag.ing.traff.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 28. listopada 2021. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za promet lijekovima u Odsjeku za promet lijekovima i farmakoekonomiku u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja Barbara Bilandžija, mag.pharm.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 8. rujna 2021. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto višeg stručnog suradnika za pregled informacija o lijeku u Odsjeku za regulatorne poslove u Odjelu za odobravanje lijekova. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja Antea Antišić Kermc, mag.pharm.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 8. rujna 2021. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto višeg stručnog suradnika-specijalista za regulatorne poslove u Odsjeku za regulatorne poslove u Odjelu za odobravanje lijekova. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja Maja Radiković, mag.pharm.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 12. srpnja 2021. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto inspektora dobre proizvođačke prakse u Odsjeku za inspekcijske poslove u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja Lena Tenčić, mag.pharm., univ.mag.pharm.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 2. kolovoza 2021. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto glavnog koordinatora za cijene lijekova u Odsjeku za promet lijekovima i farmakoekonomiku u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja Sanja Matić, mag.pharm., univ.mag.admin.sanit.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) donijela je Odluku o poništenju natječaja kojeg je objavila na portalu MojPosao.net 8. rujna 2021. godine, za radno mjesto višeg stručnog suradnika specijalista za programska rješenja u Odsjeku za informatičke poslove u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 2. kolovoza 2021. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za inspekcijske poslove u Odsjeku za inspekcijske poslove u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto su odabrani kandidati Mislav Smolčić, mag.biootech. in med. i Karlo Šurlina, mag.pharm.inv.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) donijela je Odluku o poništenju natječaja kojeg je objavila na portalu MojPosao.net 14. srpnja 2021. godine, za radno mjesto višeg stručnog suradnika za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odsjeku za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 12. svibnja 2021. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za biostatistiku u Uredu za znanstveni savjet u Odjelu za odobravanje lijekova. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja Marina Krunić Goluban, mag.math.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 10. svibnja 2021. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto višeg tehničara I stupnja u Odsjeku za fizičko-kemijska ispitivanja u Odjelu službenog laboratorija za provjeru lijekova - OMCL. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabran kandidat Filip Kurt, mag.ing.oecoing.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 13. travnja 2021. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za pravne poslove u Odsjeku za pravne i opće poslove u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabran kandidat Srećko Krivić, mag.iur.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 8. ožujka 2021. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto višeg stručnog suradnika-specijalista za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odsjeku za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja Melita Dumančić, dr.med.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 8. ožujka 2021. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto tehničkog radnika u Odsjeku za pravne i opće poslove u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabran kandidat Bojan Šalić, univ.bacc.oec.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 11. siječnja 2021. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto višeg stručnog suradnika-specijaliste za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odsjeku za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja Eva Šintić, mag.pharm.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 8. prosinca 2020. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za regulatorne poslove u Odsjeku za regulatorne poslove u Odjelu za odobravanje lijekova. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabran kandidat Ivan Meštrović, mag.pharm.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 12. listopada 2020. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto višeg informatičkog referenta II stupnja u Odsjeku informatičke poslove u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabran kandidat Tomislav Pleše, univ.bacc.ing.comp.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) donijela je Odluku o poništenju natječaja kojeg je objavila na portalu MojPosao.net 12. listopada 2020. godine, za radno mjesto višeg stručnog suradnika za pravne poslove I stupnja u Odsjeku za pravne i opće poslove u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) donijela je Odluku o poništenju natječaja kojeg je objavila na portalu MojPosao.net 12. listopada 2020. godine, za radno mjesto višeg informatičkog referenta I stupnja u Odsjeku za informatičke poslove u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 1. listopada 2020. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za farmakoekonomiku i potrošnju lijekova u Odsjeku za promet lijekovima i farmakoekonomiku u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja Desiree-Željka Brkić, mag.pharm.inv.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 1. listopada 2020. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za inspekcijske poslove u Odsjeku za inspekcijske poslove u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabran kandidat Antonio Barišić, mag. chem.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 2. srpnja 2020. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto višeg stručnog suradnika-specijalista za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odsjeku za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja Nina Lalić, mag. pharm.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 21. veljače 2020. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto višeg stručnog suradnika specijalista za programska rješenja u Odsjeku informatičke poslove u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja Maja Fatiga, dipl. inf.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 14. veljače 2020. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto stručnog/e savjetnika/ice za ocjenu nekliničke i kliničke dokumentacije lijeka u Odsjeku za ocjenu sigurnosti i djelotvornosti lijekova u Odjelu za odobravanje lijekova. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja dr. sc. Višnja Drinovac Vlah, mag. pharm.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 3. veljače 2020. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto administrativnog referenta za promet lijekovima III stupnja u Odsjeku za promet lijekovima i farmakoekonomiku u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja Marijana Cvrlje.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 16. siječnja 2020. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto višeg/e stručnog/e savjetnika/ice-specijalista I za ocjenu nekliničke i kliničke dokumentacije lijeka u Odsjeku za ocjenu sigurnosti i djelotvornosti lijekova u Odjelu za odobravanje lijekova. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja Tihana Šlezak, dr. med., spec.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 27. prosinca 2019. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto savjetnika za regulatornu znanost u Uredu ravnatelja u Ravnateljstvu. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja dr. sc. Vedrana Aljinović-Vučić, mr. pharm., dipl. ing. med. biokem.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 30. rujna 2019. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto višeg/e stručnog/e savjetnika/ice-specijalista I za ocjenu dokumentacije o kakvoći lijeka u Odsjeku za ocjenu kakvoće lijekova u Odjelu za odobravanje lijekova. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja Ružica Tolić, mag. pharm.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) donijela je Odluku o poništenju natječaja kojeg je objavila na portalu MojPosao.net 7. studenog 2019. godine, za radno mjesto višeg stručnog suradnika-specijalista za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odsjeku za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 7. kolovoza 2019. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto glavnog/e koordinatora/ice za informiranje u farmakovigilanciji u Odsjeku za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja Iva Kuliš, mag. pharm., univ. spec. oec.

Na vrh stranice