Promet, proizvodnja i inspekcija

Paralelni uvoz i promet lijekova

Uputa za izradu informacija o lijeku paralelno uvezenog lijeka

Uputa za izradu informacija o lijeku paralelno uvezenog lijeka, verzija 1.0 dostupna je ovdje.

Podnositelji zahtjeva/nositelji odobrenja za paralelni uvoz lijeka u Republici Hrvatskoj obvezni su uz zahtjeve u postupcima davanja odobrenja za paralelni uvoz lijeka priložiti sažetak opisa svojstava lijeka, uputu o lijeku i označivanje lijeka, koji se trebaju izraditi prema ovoj Uputi korištenjem predloška za izradu informacija o lijeku paralelno uvezenog lijeka.