Promet, proizvodnja i inspekcija

Upute za izradu izvješća o potrošnji lijekova

Na temelju Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14., 100/18.) i pripadajućeg Pravilnika o vrsti podataka i načinu izrade izvješća o potrošnji lijekova (Narodne novine, br. 122/14.) utvrđene su vrste podataka te način izrade izvješća o potrošnji lijekova za sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju promet na veliko ili promet na malo gotovim lijekovima.

U svrhu unapređenja i osuvremenjivanja sustava prikupljanja podataka, Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je 2013. godine uvela izmjene u proces prijave potrošnje gotovih lijekova. Zbog toga je od te godine omogućeno prijavljivanje potrošnje gotovih lijekova za prethodnu godinu isključivo putem web aplikacije Farmakoekonomika.

Prijavitelji koji su do sada koristili web aplikaciju za unos potrošnje nastavljaju s dosadašnjim načinom rada, a prijavitelji koji su izvješće o potrošnji gotovih lijekova dostavljali putem lokalne aplikacije ili e-pošte trebaju prijeći na novi način prijavljivanja.

Za pristup web aplikaciji Farmakoekonomika svaka ljekarna treba od HALMED-a, u slučaju da ih već ne posjeduje, zatražiti korisničko ime i lozinku upitom na e-adresu info.potrosnja@halmed.hr.

Molimo Vas da sačuvate korisničke podatke za buduću uporabu!

U slučaju da je došlo do promjene podataka prijavitelja ili ako imate dodatnih pitanja, molimo da ih pošaljete na e-adresu info.potrosnja@halmed.hr.

U slučaju da još niste, HALMED-u ste dužni dostaviti sljedeće podatke:

  1. matični broj (broj pod kojim je ljekarna registrirana na trgovačkom sudu)
  2. naziv i adresa ljekarne i svake ljekarničke jedinice posebno (grad, ulica, županija, telefonski broj)
  3. ime i prezime odgovorne osobe u ljekarni ili ljekarničkoj jedinici koja će unositi podatke o prometu ljekarne.

Web aplikacija za unos podataka o prometu lijekova dostupna je ovdje.

Navedena web aplikacija nudi dva načina unosa podataka:

  1. automatski unos - unošenjem datoteke unaprijed pripremljene da odgovara zadanom formatu web aplikacije
  2. ručni unos - svaka stavka se u aplikaciju unosi ručno.

U slučaju odabira automatskog unosa podataka potrebno je, uz programersku podršku, podatke dobivene aplikacijom koju koristite u svojem ljekarničkom poslovanju uskladiti sa šifrarnikom lijekova Agencije i prirediti u XML formatu.

Podaci priređeni na ovaj način unose se u web aplikaciju odabirom opcije "Import potrošnje" u alatnoj traci web aplikacije. Potom se odabirom opcije "Browse" pronađe željena datoteka na vlastitom računalu te se opcijom "Potvrda" pripremljeni podaci automatski unose u web aplikaciju.

U slučaju da se prilikom automatske prijave potrošnje pojavi greška, prijavljene greške potrebno je ispraviti uz programersku podršku te ponoviti unos odabirom naredbe "Import potrošnje". Završetak unosa potrošnje lijekova jednim od gore navedenih načina označava se odabirom opcije "Prijava potrošnje" u alatnoj traci, a potom i opcije "Zaključati prijavu potrošnje".

U slučaju odabira ručnog načina unosa podataka, upute za korištenje web aplikacije mogu se dobiti pritiskom na gumb Pomoć ili tipku F1.

Na vrh stranice