Novosti i edukacije

Prijava sumnje na neispravnost u kakvoći lijeka Talofen (promazin) 25 mg/ml, broj serije 9814

07.05.2010.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode zaprimila je 07. svibnja 2010. godine prijavu sumnje na neispravnost u kakvoći lijeka Talofen (promazin) 25 mg/ml, broj serije 9814, proizvođača Pierrel S.p.A., Italija. Lijek Talofen nema odobrenje za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj nego se isključivo interventno uvozi za potrebe liječenja pacijenata u zdravstvenim ustanovama.

opširnije

Obavijest o održavanju Radionice iz područja farmakovigilancije za zdravstvene radnike, 20. svibnja 2010. godine

06.05.2010.

U prostorijama Agencije za lijekove i medicinske proizvode održat će se 20. svibnja 2010. godine s početkom u 15 sati, Radionica iz područja farmakovigilancije za zdravstvene radnike.

Na ovim radionicama liječnici, ljekarnici, stomatolozi, medicinske sestre i farmaceutski tehničari se educiraju o osnovama prijavljivanja nuspojava lijekova i medicinskih proizvoda, o ustroju sustava farmakovigilancije u Hrvatskoj i u svijetu te se prikazuju najnovija saznanja o nuspojavama lijekova i medicinskih proizvoda uz praktičnu vježbu prijavljivanja nuspojava (spontane prijave i klinička ispitivanja).

opširnije

Pismo liječnicima o povezanosti reakcija preosjetljivosti i infuzijskih reakcija s liječenjem bevacizumabom (Avastin®)

29.04.2010.

Roche d.o.o. je u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode 29. travnja 2010. uputio pismo liječnicima propisivačima o novim podacima o sigurnosti primjene lijeka AVASTIN 25 mg/ml koncentrat otopine za infuziju (bevacizumabum).

Bevacizumab je rekombinantno humanizirano monoklonalno antitijelo koje inhibira vezivanje vaskularnog endotelnog faktora rasta (Vascular Endothelial Growth Factor- VEGF) za receptore na endotelnim stanicama, a odobreno je za primjenu u onkološkim indikacijama u kombiniranoj terapiji.

opširnije

Pismo liječnicima vezano uz propisivanje lijeka Myfortic (mikofenolna kiselina) želučanootporne tablete: post-marketinška izvješća o aplaziji crvenih krvnih stanica (PRCA)

22.04.2010.

U dogovoru s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode, nositelj odobrenja za Republiku Hrvatsku, Novartis Hrvatska d.o.o., uputio je pismo liječnicima propisivačima s najnovijim informacijama glede sigurnosti primjene lijeka Myfortic (mikofenolna kiselina) želučanootporne tablete. Nove sigurnosne informacije unesene su Sažetak opisa svojstava lijeka za lijek Myfortic

opširnije