Farmakovigilancija

Pismo liječnicima "Propisivanje Serdolecta (sertindol) u ograničenoj indikaciji s posebnim oprezom zbog rizika produljenja QT intervala"

26.11.2007.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode prihvatila je 17. studenog tekst pisma koje će Lundbeck Croatia d.o.o. kao nositelj odobrenja za stavljanje u promet lijeka Serdolect (sertindol) uputiti liječnicima.

Serdolect (sertindol) je atipični antipsihotik koji je indiciran jedino za liječenje shizofrenije u bolesnika koji ne podnose najmanje jedan od ostalih antipsihotika.

Pismima se liječnike želi upozoriti na upozorenja i mjere opreza pri uporabi Serdolecta (sertindol) vezano uz njegovu kardiovaskularnu sigurnost (produljenje QT intervala).

Tekst pisma nalazi se u nastavku.

Pismo liječnicima "Propisivanje Serdolecta (sertindol) u ograničenoj indikaciji s posebnim oprezom zbog rizika produljenja QT intervala"

Povratak