Farmakovigilancija

Obavijest o završetku postupka analize kardiovaskulanih rizika neselektivnih nesteroidnih protuupalnih lijekova (NSAR) - Europska agencija za lijekove zaključila da omjer koristi i rizika ostaje pozitivan

24.10.2006.

Nastavno na obavijest koju je Agencija za lijekove i medicinske proizvode objavila 26. rujna o.g. na svojoj web-stranici (vidi Neselektivni nesteroidni protuupalni lijekovi (NSAR) - ažurirani podaci preispitivanja sigurnosnog profila NSAR Europske agencije za lijekove (EMEA)), želimo izvijestiti o završetku postupka analize kardiovaskularnih rizika neselektivnih nesteroidnih protuupalnih lijekova (NSAR).

opširnije

Povlačenje cjepiva protiv difterije i tetanusa za odrasle (Ana-Di-Te pro adultis), serija 29/3 i 29/4, proizvođača Imunološki zavod d.d.

05.10.2006.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode zaprimila je, 05. listopada 2006. godine, od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti obavijest o privremenoj obustavi korištenja cjepiva protiv difterije i tetanusa za odrasle (Ana-Di-Te pro adultis), proizvođača Imunološki zavod d.d., zbog nehomogenosti cjepiva, tj. vidljivih sitnih granula koje protresanjem bočice ne nestaju, te se navlačenjem u injekciju stvara talog.

opširnije