Farmakovigilancija

Pismo zdravstvenim radnicima o Kaletra oralnoj otopini (lopinavir, ritonavir) i slučajnom predoziranju u djece

07.08.2007.

Abbott Laboratories d.o.o. će kao nositelji odobrenja za stavljanje u promet lijeka Kaletra oralna otopina (lopinavir, ritonavir), a u dogovoru s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode, uputiti pismo zdravstvenim radnicima u kojem ih obavješćuje o slučaju nehotičnog predoziranja Kaletre sa smrtnim ishodom u djeteta, te u kojem ih podsjeća na podatke o doziranju i sigurnosti primjene predmetnog lijeka kako bi se u buduće izbjegle moguće pogreške pri liječenju.

Tekst pisma nalazi se u nastavku:
Pismo zdravstvenim radnicima o Kaletra oralnoj otopini (lopinavir, ritonavir) i slučajnom predoziranju u djece.

Povratak