Farmakovigilancija

Novi podaci o sigurnosti primjene lijeka Raptiva (efalizumabum)

04.11.2008.

Lijek Raptiva (efalizumabum) jest rekombinantno humanizirano moloklonsko protutijelo indicirano za liječenje odraslih bolesnika s umjerenom do teškom, kroničnom plak psorijazom, koji ne reagiraju, ili ne podnose ili imaju kontraindikacije na drugu sustavnu terapiju uključivši ciklosporin, metotreksat i PUVA (fotokemoterapija, psoralen i UVA zračenje).

Zabilježen je jedan potvrđeni slučaj progresivne multifokalne leukoencefalopatije (PML) te jedan slučaj koji upućuje na PML kod bolesnika liječenih lijekom Raptiva. PML je rijetka, progresivna, demijelinizirajuća bolest središnjeg živčanog sustava. Zabilježeni slučajevi naglašavaju važnost kliničkog praćenja bolesnika kako bi se uočio svaki novi ili pogoršavajući neurološki znak ili simptom koji može upućivati na PML (slabljenje kognitivnih funkcija, omaglica ili gubitak ravnoteže, nespretnost, progresivna slabost, otežan govor ili hod, poremećaji vida, hemipareza, promijenjeno psihičko stanje ili poremećaji ponašanja). Ako bolesnik razvije PML, lijek Raptiva mora se trajno isključiti iz liječenja.

Lijek Raptiva 100 mg/ml (efalizumabum) ima odobrenje za stavljanje gotovog lijeka u promet u Republici Hrvatskoj, ali se još ne nalazi na tržištu.

Povratak