Farmakovigilancija

Yasmin-priopćenje za javnost

20.10.2008.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode je ponovno razmatrala sigurnosni profil oralnog kontraceptiva Yasmin te provela izvanrednu laboratorijsku provjeru kakvoće lijeka. Ispitivanje je pokazalo da kakvoća lijeka odgovara svim zahtjevima koji su prihvaćeni prilikom davanja odobrenja za stavljanje lijeka u promet (registracije lijeka). Također valja istaknuti da se na tržištu Hrvatske i Europske unije nalazi isti lijek. Proizvodnja i kakvoća lijeka su pod stalnim nadzorom sukladno propisima EU s kojima je usklađen hrvatski Zakon o lijekovima.

Utvrđeno je da nema novih spoznaja koje bi mijenjale sigurnosnu sliku lijeka, odnosno njegovu kakvoću, sigurnost i djelotvornost te da korist od primjene lijeka premašuje njegov rizik i Agencija za sada ne razmatra mogućnost njegovog povlačenja iz prometa, ali će lijek nastaviti pozorno pratiti.

U svrhu pravilne uporabe lijeka i smanjenja rizika od neželjenih učinaka lijeka Yasmin, kao i svih ostalih oralnih kontraceptiva, pacijentice se upućuje na strogo pridržavanje navoda u Uputi o lijeku, a liječnike – propisivače te ljekarnike na pridržavanje navoda u Sažetku opisa svojstava lijeka.

Povratak