Farmakovigilancija

Pismo liječnicima o važnim podacima vezanim uz način primjene lijeka Relenza (zanamivir)

24.11.2009.

GlaxoSmithKline (GSK) je u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode uputio pismo liječnicima o važnim podacima vezanim uz primjenu lijeka Relenza (zanamivir).

Ovim putem želi se upozoriti liječnike na važne podatke o primjeni lijeka koji se nalaze u odobrenom Sažetku opisa svojstva lijeka i Uputi o lijeku, a odnose se na poglavlja 4.2 Doziranje i način primjene te 6.3 Rok valjanosti.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode prati sigurnost primjene ovog lijeka. Sve podatke, preporuke i obrasce vezane uz pojačano praćenje za vrijeme pandemije gripe A/H1N1 možete naći na web stranici Agencije.

Tekst pisma nalazi se u nastavku:
"Važne informacije o lijeku: RELENZA (zanamivir) prašak inhalata - izmjene i važne informacije o primjeni lijeka"

Povratak