Farmakovigilancija

Povučena jedna serija lijeka Klavax Bid 1000 mg tablete zbog krivog navoda serijskog broja na unutarnjem pakovanju lijeka

04.12.2009.

Tvrtka Farmal d.d. obavijestila je 4. prosinca 2009. godine Agenciju za lijekove i medicinske proizvode da je povukla iz prometa seriju broj 9182016A lijeka Klavax Bid 1000 mg tablete jer je uočeno da je na 26 blistera (unutarnje pakovanje) bio naveden drugi broj serije istog lijeka (9182018B).

Kakvoća navedene serije lijeka Klavax Bid 1000 mg tablete kao i krivo označenih 26 blistera u potpunosti je bila u redu i uočena pogreška ne ugrožava zdravlje pacijenata. Navedena serija lijeka povučena je iz prometa u skladu sa smjernicama dobre proizvođačke prakse.

Povratak