Farmakovigilancija

Obavijest o povlačenju jedne serije lijeka Etoposide Pfizer 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju (etoposidum) zbog pogrešnog navođenja naziva lijeka u uputi o lijeku i označivanju lijeka

26.06.2014.

Tvrtka Pfizer Croatia d.o.o., nositelj odobrenja lijeka Etoposide Pfizer 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju (etoposidum), obavijestila je Agenciju za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) o povlačenju serije HW52C navedenog lijeka. Povlačenje se provodi zbog pogreške u nazivu lijeka u uputi o lijeku i označivanju lijeka.

Naime, nakon obnove odobrenja za stavljanje lijeka u promet naziv lijeka je izmijenjen iz Etoposide injekcije 100 mg u Etoposide Pfizer 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju. Pritom je pogreškom u nazivu lijeka izostavljena oznaka jačine "ml". S obzirom na mogućnost medikacijske pogreške u smislu predoziranja, preventivno se iz prometa povlači navedena serija lijeka.

Na tržištu Republike Hrvatske dostupne su serije lijeka opremljene prema prethodno važećem rješenju na kojima je naveden raniji naziv lijeka Etoposide injekcije 100 mg. Čim budu zadovoljeni proizvodni uvjeti, Pfizer će na tržište staviti lijek sukladno novom rješenju, s pravilno navedenim imenom: Etoposide Pfizer 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju.

Podsjećamo da su zdravstveni radnici obvezni prijaviti HALMED-u svaku nuspojavu lijeka, kao i neispravnost u kakvoći lijeka. Pacijenti koji su razvili neku nuspojavu na lijek također mogu nuspojavu prijaviti izravno HALMED-u, putem obrasca ili on-line aplikacije, uz preporuku da se za svaku nuspojavu koju zapaze obrate svom liječniku ili ljekarniku radi savjetovanja o načinu nastavka terapije.

Povratak