Farmakovigilancija

Obavijest o sumnji u pojavu krivotvorenog lijeka Kaletra (lopinavir, ritonavir) u Njemačkoj

17.06.2014.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) zaprimila je obavijest o sumnji u pojavu krivotvorenog lijeka Kaletra (lopinavir, ritonavir) u Njemačkoj. Navedeni lijek koristi se u liječenju infekcije virusom humane imunodeficijencije (HIV-1).

Sumnju u krivotvorinu prijavila je tvrtka iz Njemačke koja obavlja djelatnost paralelnog prometa, u kojoj je tijekom pregleda nabavljenih količina lijeka uočena nesukladnost u označivanju vanjskog pakiranja i upute o lijeku s podacima koji se nalaze na originalnom pakiranju lijeka.

Sumnjom u krivotvorinu zahvaćene su sljedeće serije lijeka: 276268D, 345118D, 336398D. Istraga proizvođača je u tijeku te je obustavljena daljnja prodaja cjelokupnih zaliha ovih serija lijeka.

Navedene serije lijeka nikada nisu bile u prometu u Republici Hrvatskoj.

Iako u Republici Hrvatskoj nisu distribuirane navedene serije, upozoravaju se svi zdravstveni radnici da obrate posebnu pozornost pri rukovanju i primjeni lijeka Kaletra. U slučaju bilo kakve sumnje u pojavu krivotvorenog lijeka, potrebno je obavijestiti HALMED putem adrese elektroničke pošte krivotvorine@halmed.hr.

U HALMED-u do sada nije zaprimljena niti jedna prijava sumnje na krivotvorinu navedenog lijeka, kao niti prijava neispravnosti u kakvoći ili sumnje na nuspojavu na temelju koje bi se posumnjalo da se radi o krivotvorenom lijeku. HALMED će nastaviti pratiti sigurnost primjene lijeka Kaletra te će o svim novim saznanjima javnost biti pravovremeno obaviještena.

Dodatne informacije o lijeku

Lijek Kaletra indiciran je za liječenje odraslih, adolescenata i djece starije od 2 godine inficiranih virusom humane imunodeficijencije (HIV-1), u kombinaciji s ostalim antiretrovirusnim lijekovima. Izbor navedenog lijeka za liječenje osoba s HIV-1 infekcijom, koji su prethodno primali inhibitor proteaze, mora se zasnivati na provjeri individualne virusne rezistencije i povijesti liječenja bolesnika.

Lijek Kaletra smiju propisivati liječnici s iskustvom u liječenju HIV infekcija.

Povratak