Farmakovigilancija

EMA potvrdila preporuke za minimizaciju rizika od dijabetičke ketoacidoze povezanog s primjenom SGLT2 inhibitora

29.02.2016.

Europska agencija za lijekove (EMA) potvrdila je preporuku za minimizaciju rizika od dijabetičke ketoacidoze povezanog s primjenom SGLT2 inhibitora. Zdravstveni radnici trebaju biti na oprezu zbog mogućih atipičnih slučajeva dijabetičke ketoacidoze.

Dijabetička ketoacidoza je ozbiljna komplikacija dijabetesa, uzrokovana niskim razinama inzulina. Rijetki slučajevi dijabetičke ketoacidoze, uključujući i one opasne po život, javili su se u bolesnika koji su uzimali SGLT2 inhibitore u liječenju dijabetesa tipa 2, a dio tih slučajeva bio je atipičan, zato što bolesnici nisu imali razine šećera u krvi onoliko visoke koliko bi bilo očekivano.

Atipična prezentacija dijabetičke ketoacidoze može odgoditi postavljanje dijagnoze i liječenje. Zdravstveni radnici stoga trebaju razmotriti mogućnost ketoacidoze u bolesnika liječenih SGLT2 inhibitorima koji imaju simptome koji odgovaraju ketoacidozi, čak i onda kada razine šećera u krvi nisu visoke.

Nakon ocjene slučajeva dijabetičke ketoacidoze, EMA je preporučila ažuriranje informacija o lijeku za SGLT2 inhibitore, kako bi se dijabetička ketoacidoza navela kao rijetka nuspojava (koja se javlja u do 1 na 1000 bolesnika).

Bolesnici koji uzimaju neki od ovih lijekova trebaju biti svjesni simptoma dijabetičke ketoacidoze, koji uključuju brzi gubitak tjelesne mase, mučninu ili povraćanje, bol u trbuhu, pojačano žeđanje, ubrzano i duboko disanje, smetenost, neobičnu pospanost ili umor, sladak zadah iz usta, okus u ustima koji je sladak ili nalik metalu i promijenjeni miris mokraće i znoja. U slučaju pojave takvih simptoma bolesnici trebaju odmah potražiti liječničku pomoć.

Ako se posumnja na ili potvrdi dijabetičku ketoacidozu, liječenje SGLT2 inhibitorom treba odmah prekinuti i ne smije ga se ponovno započeti, osim ako se nije otkrio i razriješio drugi uzrok ketoacidoze.

Zdravstveni radnici trebaju biti na oprezu kod bolesnika s rizičnim čimbenicima za ketoacidozu i trebaju obavijestiti bolesnike o rizičnim čimbenicima. Oni uključuju nisku rezervu stanica gušterače koje luče inzulin, naglo smanjenje doze inzulina, povećanje potrebe za inzulinom (zbog bolesti, operacije ili zlouporabe alkohola) i stanja u kojima je ograničen unos hrane ili koja mogu dovesti do teške dehidracije.

Nadalje, EMA preporučuje privremeno obustavljanje liječenja SGLT2 inhibitorima u bolesnika koji su hospitalizirani radi većih kirurških zahvata ili zbog teže bolesti.

Zaključno, EMA podsjeća zdravstvene radnike da SGLT2 inhibitori nisu odobreni za liječenje dijabetesa tipa 1 i napominje da su se neki slučajevi ketoacidoze javili kod off-label primjene ovih lijekova i u kliničkim ispitivanjima dijabetesa tipa 1.

Koristi SGLT2 inhibitora u liječenju dijabetesa tipa 2 i dalje nadmašuju njihove rizike.

EMA-ine preporuke temelje se na inicijalnoj ocjeni koju je provelo Povjerenstvo za ocjenu rizika na području farmakovigilancije (PRAC). Preporuke PRAC-a proslijeđene su Povjerenstvu za humane lijekove (CHMP) koje ih je potvrdilo i usvojilo konačno mišljenje EMA-e. Mišljenje CHMP-a bit će proslijeđeno Europskoj komisiji na usvajanje pravno obvezujuće odluke za zemlje EU-a.

Informacije za bolesnike

 • U bolesnika koji su u liječenju dijabetesa tipa 2 uzimali lijekove koji se nazivaju SGLT2 inhibitori javili su se rijetki slučajevi dijabetičke ketoacidoze.
 • Dijabetička ketoacidoza je ozbiljna komplikacija dijabetesa. Simptomi uključuju brzi gubitak tjelesne mase, mučninu ili povraćanje, bol u trbuhu, pojačano žeđanje, ubrzano i duboko disanje, smetenost, neobičnu pospanost ili umor, sladak zadah iz usta, okus u ustima koji je sladak ili nalik metalu i promijenjeni miris mokraće i znoja.
 • U dijelu slučajeva dijabetičke ketoacidoze bolesnici liječeni SGLT2 inhibitorima nisu imali vrlo visoke razine šećera koje se uobičajeno javljaju u ovom stanju.
 • Bolesnici koji uzimaju SGLT2 inhibitore, a u kojih se javi bilo koji od navedenih simptoma, trebaju odmah kontaktirati liječnika ili se javiti u najbližu bolnicu čak i ako njihove razine šećera nisu vrlo visoke. Moguće je da će biti potrebno hitno liječenje i promjena lijekova za liječenje dijabetesa.
 • SGLT2 inhibitori su u EU-u dostupni pod sljedećim nazivima: Ebymect, Edistride, Forxiga, Invokana, Jardiance, Synjardy, Vokanamet i Xigduo.

Informacije za zdravstvene radnike

 • Rijetki slučajevi dijabetičke ketoacidoze, uključujući i one opasne po život, javili su se u bolesnika koji su uzimali SGLT2 inhibitore u liječenju dijabetesa tipa 2. Dio tih slučajeva bio je atipičan jer su bolesnici imali samo umjereno povišene razine šećera u krvi, a dio slučajeva ketoacidoze javio se kod off-label primjene ovih lijekova i u kliničkim ispitivanjima u bolesnika s dijabetesom tipa 1.
 • Uvijek treba posumnjati na mogućnost dijabetičke ketoacidoze ako se u bolesnika liječenih SGLT2 inhibitorom pojave nespecifični simptomi kao što su mučnina, povraćanje, anoreksija, bol u abdomenu, prekomjerno žeđanje, otežano disanje, konfuzija, neuobičajen umor ili pospanost.
 • Zdravstveni radnici trebaju informirati bolesnike o znakovima i simptomima dijabetičke ketoacidoze i savjetovati im da odmah potraže liječničku pomoć ako se pojave takvi znakovi ili simptomi.
 • Liječenje SGLT2 inhibitorom treba odmah prekinuti ako se sumnja na ili potvrdi dijabetičku ketoacidozu, a liječenje se ne smije ponovno započeti, osim ako se nije otkrio i razriješio drugi uzrok ketoacidoze.
 • Liječenje SGLT2 inhibitorom treba privremeno obustaviti u bolesnika koji su hospitalizirani radi većih kirurških zahvata ili zbog teže bolesti. Liječenje se može nastaviti nakon što se stanje bolesnika stabilizira.
 • Potreban je oprez kod bolesnika s rizičnim čimbenicima za ketoacidozu a bolesnike je potrebno obavijestiti o rizičnim čimbenicima. Oni uključuju nisku rezervu stanica gušterače koje luče inzulin, naglo smanjenje doze inzulina, povećanje potrebe za inzulinom (zbog bolesti, operacije ili zlouporabe alkohola) i stanja u kojima je ograničen unos hrane ili koja mogu dovesti do teške dehidracije.
 • Zdravstvene radnike se podsjeća da su SGLT2 inhibitori odobreni samo za liječenje dijabetesa tipa 2.

Više o lijeku

Inhibitori suprijenosnika natrija-glukoze 2 (eng. sodium-glucose co-transporter 2 inhibitors, SGLT2 inhibitors) su lijekovi koji se koriste u liječenju dijabetesa tipa 2. Ovi lijekovi blokiraju bjelančevinu u bubrezima koja se naziva SGLT2, koja, prilikom filtracije krvi u bubrezima, apsorbira glukozu iz mokraće natrag u krvotok. Blokirajući djelovanje SGLT2, ovi lijekovi dovode do toga da se više glukoze izlučuje u mokraći, čime se smanjuje razina glukoze u krvi.

Sljedeći SGLT2 inhibitori odobreni su u EU-u: Ebymect (dapagliflozin/metformin), Edistride (dapagliflozin), Forxiga (dapagliflozin), Invokana (kanagliflozin), Jardiance (empagliflozin), Synjardy (empagliflozin/metformin), Vokanamet (kanagliflozin/metformin) i Xigduo (dapagliflozin/metformin).

Više o postupku

Ocjena SGLT2 inhibitora započela je na zahtjev Europske komisije, prema čl. 20. Uredbe (EZ) br. 726/2004.

Ocjenu SGLT2 inhibitora proveo je PRAC, povjerenstvo odgovorno za ocjenu sigurnosnih pitanja koja se odnose na lijekove za liječenje ljudi, koji je donio niz preporuka. Preporuke PRAC-a proslijeđene su Povjerenstvu za humane lijekove (CHMP), odgovornom za pitanja koja se odnose na lijekove za liječenje ljudi, koje je usvojilo konačno mišljenje EMA-e.

Mišljenje CHMP-a bit će proslijeđeno Europskoj komisiji na usvajanje pravno obvezujuće odluke za zemlje EU-a.

Na vrh stranicePovratak